Технологични системи

 

EЛЕКТРИЧЕСКИ И МЕХАНИЧНИ СИСТЕМИ

В съответствие с нашата философия, като глобален партньор, НБТ интегрира своята дейност за осигуряване и поддръжка на технологични услуги, свързани с предложение за решения и технически услуги от най-високо качество.

Проектират се и се реализират решения от всички сектори:

• ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ И ПОДОБНИ

• MЕХАНИЧНИ СИСТЕМИ (термохидравлични, санитарни, противопожарна защита, вентилация и т. н.)

• СПЕЦИАЛНИ И ПО БЕЗОПАСНОСТ (алармени системи срещу крадци, видеонаблюдение, контрол на достъпа,структурирани еликтрически мрежи, звукови системи, надзор и терморегулация)

 

Sistema di distr 4de3aea4cbf81

 

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ

 

Проектиране и изпълнение на:

 • Инсталации в секторите на промишлеността, градски и третични
 • Електрически инсталации за производство на енергия и дистрибуция (мрежи от ниско и средно напрежение, трансформаторни кабини)
 • Електрически системи за защита и сигнализация
 • Електрически системи за контрол и управление
 • Автоматично оборудване за градски и индустриални
 • Кабелна и безжичнаинтернет връзка
 • Системи за охрана и наблюдение
 • Надзор и командни системи
 • Системи за дистанционно управление и телефони
 • Системи за автоматизация на сгради

 

sistemi videosorveglianza cctv

 

МЕХАНИЧНИ СИСТЕМИ

 

ОТОПЛЕНИЕ

Топлоелектрически централи на топла или гореща вода

Топлоелектрически централи на пара

Топлоелектрически централи на диатермично масло

Конвенционални системи за отопление в пода и тавана

Системи с високоефективни термични слънчеви панели

Радиални системи (или лъчисти тръби)

Оборудване за производство на санитарна топла вода

Водопроводни мрежи

 

ОХЛАЖДАНЕ

Чилъри

Лъчисти охладителни системи

Регионални охладителни системи

Системи с променлив хладилен поток (VRF)

Оборудване за охлаждане на индустриални или специални процеси

 

ВЕНТИЛАЦИЯ

 Жилищна, производствена и болнична

Системи за отвеждане на въздуха

Системи за прахоулавяне на индустриалната прах

Системи за филтриране на въздуха

Охладителни системи в шумоизолирани стаи

Въздухопреносна система или канален климатик

Система с рекуперация на топлината

Вентилационни канали от поцинкована стомана и неръждаема стомана

Системи с предварително изолирани тръби

 

СПЕЦИАЛНИ
Инсталации за разпределение на метан и пропан-бутан
Системи за подаване на сгъстен въздух и разпределение

Противопожарни системи

ХИДРАВЛИЧНИ
Санитарен водопровод
За промишлени процеси
Канализация

 

IMP MECC1

 

ПРОЕКТИРАНЕ

 

НБТ постигна водеща позиция в проектирането, инсталирането и поддръжката на електрически, механични и специални инсталации. Техническия екип от експерти инженери и архитекти, вписани в професионалния регистър, са с дългогодишен опит и имат забележителен професионализъм, посветен на всички строителни фази– идейни проекти, екзекутивни проекти, технически проекти всичко, свързано с целия спектър от системи, които NBT е в състояние да реализира, от проучване на възможностите, до изпълнение и конструкция, също така за подробния анализ при изготвянето на проекти, готови за изпълнение, извършвани за трети купувачи.

Постиженията ни включват системи за сигурност и контрол, технологични системи, технологични системи, водоснабдяване и канализация, евакуационни системи, строителни съоръжения, реставрации, услуги оборудване съоръжения. Специалистите на фирмата извършват проучване за осъществимост, която въз основа на обективни данни, събрани на базата на анализа на бъдещи прогнози, позволява да се направи оценка на реалните възможности за успех на проекта.

NBT също така предоставя консултации, като професионално техническа структура за управлението на проекта и координацията на работата, бизнес логистика и централизирано управление.

 

progettazione

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ

 

 Според нуждите на нашите клиенти, ние предлагаме следните системи за автоматизация:

-          електрическо и инструментално инженерство

-          електрически табла, контрол и мониторинг

-          системи за управление с PLC и DCS

-          системи за надзор HMI и SCADA

-          помощ на място

-          поддръжка

Предлаганите "до ключ" системи за автоматизация, са решение при най-добро съотношение на разходите и ползите, дори за най-взискателният клиент, който трябва да има един единствен партньор, способен да отговори на мултидисциплинарни въпроси в електрически, електро-инструментални и монтажни въпроси.

Клиентите, които имат нужда от някакво техническо решение, могат да разчитат на нашите умения, които обхващат всичко свързано с инженерни решения. Поради склонността си за научни изследвания, НБТ е идеалният партньор за тези предприятия, които възнамеряват да проектират, разработват и/или да осъществяват техните нови идеи и решения.

Опитът, натрупан през годините ни позволява да се натрупват умения в специфични сектори, като например да се гарантира на нашите клиенти цялостни системи за автоматизация, включително фази на проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация, в множество сектори, като например:

 • Производствен/индустриален
 • Третичен сектор
 • Селскостопански
 • Отоплителна мрежа
 • Управление на топлината