РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Опит в изграждането на централи за производство на електрическа енергия от биомаса на територията на България:

 

 

1. Централа с мощност 1,5 MW находяща се в гр. Пещера

PESHTERA_GENERAL.JPG

 

 

2. Биогаз инсталация с мощност 5 MW, в гр. Етрополе

ETROPOLE_4_D.JPG

 

 

3. Биогаз инсталация с мощност 1,5 MW - с. Априлци

Papazov_digester.JPG