За дружеството

3.jpg

 НБТ България е създадена през 2013 г. Дружеството има конкретната цел да прилага богатия опит натрупан от създателите й  в света на възобновяемите източници  в секторите на електроинженерството и механиката.

НБТ България се оформи през последните години с идеята за опазване на околната среда, която минава през пречистване на водата или управлението на отпадъците към нов начин за производство на енергия.

 

 Постоянно проучване за устойчиво развитие

 

Непрекъснатото изследване за създаване на стойност показва нашето желание за промяна, но също така и за адаптация. Нашата цел е дружество НБТ България да работи за един нов глобален свят, намиращ се в непрекъсната еволюция. Ние вярваме в интегрирането на иновативни решения, за да даде стойност на природните ресурси като вода, биомаса и слънце. Но най-вече притежаваме know-how, което може да трансформира скрити източници, като биологичните отпадъци в средство за генериране на енергия, създавайки бизнес, докато непрекъснато подобрява и подкрепя околната среда. Нашата цел включва непрекъснатото подобряване и предлагане на все по-персонализирани решения за клиента. 

 

Хората и технологиите в постоянно развитие

През годините НБТ България е разработила специфични технологии за управление и третиране на отпадъците и водите. Чрез интегрирането на различни специфични технологии, възобновяема енергия се произвежда с помощта на анаеробни системи за разлагане. Тези системи са много надеждни и ефективни, като се гарантира траен и цялостен процес.

Една от силните ни страни винаги е била непрекъснатите технологични иновации. Ние управляваме всяка фаза на процеса (планиране, реализация и управление), свързани с реализацията на инсталации за:

- третиране и управление на битови отпадъци

- пречистване на води и отпадъчни води

- биогаз инсталации

- проектиране на електро и механични инсталации

- фотоволтаични инсталации